PENTRU ELIBERAREA CONCEDIILOR MEDICALE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2022, SE VA UTILIZA NUMAI FORMULARUL DE CONCEDIU MEDICAL APROBAT PRIN ORDINUL nr.1909/856/2021, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instructiunilor privind utilizarea  și modul de completare a certificatelor de concedii medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

 

Fișiere atașate

Extras MO Partea I nr. 913.pdf