Prin Ordinul CNAS nr. 381 / 23.02.2021 a fost modificat şi completat Ordinul preşedintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ώ şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 

L01XX46Olaparibum - carcinom ovarian

 

B06AC01.1, B06AC01.2, L01XX71.1, L01XX71.2, L01XC26, L01XX24, L04AX04

 

Nr. crt.

Cod formular specific

DCI/afecțiune

157

B06AC01.1

INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ – angioedem

ereditar – tratament pre-procedural şi tratament de atac

158

B06AC01.2

INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ – angioedem

ereditar – tratament curativ de lungă durată

159

L01XX71.1

TISAGENLECLEUCEL – leucemie acută limfoblastică cu celule B

160

L01XX71.2

TISAGENLECLEUCEL – limfom difuz cu celulă mare de tip B

161

L01XC26

INOTUZUMAB OZOGAMICIN – leucemie acută limfoblastică

162

L01XX24

PEGASPARGASUM – leucemie acută limfoblastică

163

L04AX04

LENALIDOMIDUM – mielom multiplu

 

         In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 18 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedinteljii CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea “informaţii pentru furnizori- medicamente-formulare specifice”, au fost publicate cele 8 formulare specifice în fişierul cu denumirea “Formulare specifice Ordin 381_2021”. Ordinul CNAS nr. 381/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/04.03.2021, partea I.“

    B06AC01.1, B06AC01.2, L01XX71.1, L01XX71.2, L01XC26, L01XX24, L04AX04.

          În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

Fișiere atașate

Ordin_381_2021.pdf Formular specific L01XX46.pdf Formular specific B06AC01.1.pdf Formular specific B06AC01.2.pdf Formular specific L01XX71.1.pdf Formular specific L01XX71.2.pdf Formular specific L01XC26.pdf Formular specific L01XX24.pdf Formular specific L04AX04.pdf