ORDINUL Nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

 

Documente justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat

Nr.crt. Denumirea formularului
1 Cerere de obținere a adeverinței de asigurat
2 Cerere inregistrare/actualizare calitate de asigurat in baza de date
3 Declaratie pe proprie raspundere privind veniturile