Nr.8018/15.09.2022

                                       

       IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE

   

     In conformitate cu prevederile art.185, lit.o) din H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022,cu modificarile si completarile ulterioare, CAS Dambovita si DSP Dambovita  organizeaza intalniri cu furnizorii de servicii medicale si medicamente in perioada 26-29 SEPTEMBRIE 2022 , dupa cum urmeaza:

 

Nr.

Crt.

FURNIZORI PE DOMENII DE

ASISTENTA MEDICALA

DATA  INTALNIRII

MODALTATE DE DESFASURARE A INTALNIRII

1.

Ambulatoriu de specialitate pentru specialitati clinice inclusiv  specialitatea medicina fizica si reabilitare                                                                                                             

26.09.2022 - ora 13.00

 

ON-LINE

2.

Servicii de medicina fizica si de reabilitare in bazele de tratament

 26.09.2022- ora 14.00

ON-LINE

3.

Ambulatoriu de specialitate pentru specialitati paraclinice                                                        

 27.09.2022- ora 13.00

ON-LINE

4.

Ingrijiri medicale la domiciliu

 

 27.09.2022- ora 14.00

ON-LINE

5.

Ambulanta privata

 

 27.09.2022- ora 14.30

ON-LINE

6.

Asistenta medicala primara      

 

28.09.2022 - ora 13.00

ON-LINE

7.

Farmacii

 

 28.09.2022 -ora 14.00

ON-LINE

8.

Spitale

 

 29.09.2022- ora 13.00

ON-LINE

9.

Asistenta medicala dentara

 

29.09.2022 –ora 14.00

ON-LINE

 

DIRECTOR GENERAL,

JR.SIMA CRISTINA