a) colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

  b) administrarea bugetelor proprii;

  c) înregistrarea, actualizarea datelor referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;

  d) elaborarea şi publicarea raportului anual şi planul de activitate pentru anul următor;

  e) utilizarea tuturor demersurilor legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;

  f) furnizează gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

  g) administrarea  bunurilor casei de asigurări, conform prevederilor legale;

  h) negocierea, contractarea şi decontarea serviciior medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;

  i) monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

  j) organizarea licitaţiilor în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru;

  k) să asigure, în calitate de instituţii competente, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile respectivelor documente internaţionale;

 l) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. 

Fișiere atașate