Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul al ministrului sănătăţii, interimar şi al preşedintelui CNAS nr. 1929/848/221 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

926/2021

2.

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 887/2021 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

930/2021

3.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1963/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

932/2021

4.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1920/2021 pentru aplicarea în trimestrul I 2021 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

939/2021

5.

Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 2004/2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

940/2021

6.

Ordinul preşedintelui CNAS nr. 902/2021pentru modificarea şi completarea Ordinul preşedintelui CNAS nr. 755/2020

Postat pe site-ul CNAS la adresa

http://www.casan.ro/page/lista-medicamentelor-2021.html