Nr. crt.

Act normativ

Monitorul Oficial al României

1.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 1667/2194/772/4079/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

918/2022

2.

Ordin al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 251/2022 pentru completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 216/2022 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2022

918/2022

3.

Ordinul ministrului sănătății nr. 2783/2022 privind modificarea și

completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

926/2022