În fişierele ataşate găsiţi documentele necesare pentru dosarul de evaluare al furnizorilor conform Ord. 106 din 2015.

Fișiere atașate

__Anexe_Ordin 106_32 MS_CNAS.doc Acte necesare pentru evaluare 2022.doc Termen depunere dosar de evaluare.pdf _Anexa1-Cerere evaluare.pdf _Anexa2-Taxe evaluare.pdf _Anexa3-Declaratie evaluare.pdf _Anexa5-Structura de personal.pdf _Anexa6-Aparatura din dotare.pdf _Anexa7-Mijloace de deplasare.pdf A-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU UNITATILE DE DIALIZA PUBLICE SI PRIVATE.pdf B-a-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE CONSULTATII DE URGENTA LA DOMICILIU.pdf B-b-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE ACTIVITATI DE TRANSPORT SANITAR NEASISTAT.pdf C-a-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR .pdf C-b-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR .pdf C-c-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR .pdf C-d-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERARII UNOR .pdf D-a-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU SPITALE.pdf D-b-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU AMBULATORIUL DIN CADRUL SPITALULUI.pdf D-c-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FARMACIA CU CIRCUIT INCHIS.pdf D-d-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE DIN STRUCTURA SPITALULUI.pdf D-e-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DIN STRUCTURA.pdf E-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE INGRIJIRI MEDICALE PALIATIVE LA DOMICILIU.pdf F-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FARMACII.pdf G-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU CABINETELE DE MEDICINA DENTARA.pdf H-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE INVESTIGATII MEDICALE PARACLINICE - RADIOLOGIE SI .pdf I-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE D.pdf J-CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE PENTRU CABINETELE MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELE MEDICALE .pdf