Comisiile de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de aprobare tratamente

 

 

1. Comisia de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea programului național de PET-CT